2016 m. Europos Kardiologų draugijos kongresas Romoje

Prof. Germanas Marinskis, VU ligoninės Santariškių klinikų Širdies aritmijų, skyriaus vadovas

Kiekvienais metais Europos kardiologų draugijos kongrese dalyvauja vis daugiau praktikų ir mokslininkų. Romoje 2016 m. rugpjūčio 27–31 dienomis vykusiame kongrese užsiregistravo 32897 dalyviai iš 106 šalių. Tiesą sakant, tokiam dalyvių skaičiui nebuvo labai gerai organizuotas transportavimas iš miesto centro, ir tekdavo laukti traukinio platformoje po valandą daugiau nei trisdešimties laipsnių karštyje.

Romos kongresas ypatingas ir tuo, kad konferencijų salėje susirinkusius dalyvius pasveikino ir palaimino popiežius Pranciškus. Jo kalbos tekstą galima rasti Europos kardiologų draugijos svetainėje. Kongreso apžvalgose dažnai sakoma, kad šiais metais nebuvo skelbiama kvapą gniaužiančių klinikinių tyrimų rezultatų, radikaliai pakeisiančių klinikinę praktiką. Tačiau galima sakyti, kad kardiologijos mokslas pasiekė gan aukštą lygį, kuriame radikalių pokyčių atsitinka ne kasdien. Visgi, šio Kongreso mokslinis komitetas sulaukė rekordinio skaičiaus pranešimų, kuriuose yra svarbios kiekvienai kardiologijos sričiai informacijos.

Popiežius Pranciškus ESC kongrese Romoje

Šiais metais Europos kardiologų draugija atnaujino kelių sričių klinikinės praktikos gaires (prieširdžių virpėjimas, dislipidemijos, širdies nepakankamumas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija). Pirmą kartą publikuotos kardio-onkologijos gairės – kai tiek daug onkologinių ligonių, gydytojams ir mokslininkams aktualu dalintis nauja informacija apie priešvėžinio gydymo kardiotoksiškumo profilaktiką. Ir prieširdžių virpėjimas, ir onkologiniai susirgimai didina trombozių riziką. Jei pacientas turi abi minėtas patologijas, dėl padidintos kraujavimo rizikos vengiama skirti varfariną, todėl didėja trombozių ir insultų rizika. Danijoje stebint 159712 pacientų su prieširdžių virpėjimu, iš jų 13097 (8,2proc.) taip pat sirgo ir onkologine liga. Varfarino vartojimas vienodai efektyviai apsaugojo pacientus su onkologine patologija ir be jos, o kraujavimo dažnumas nesiskyrė.

Danų mokslininkai paskelbė DANISH klinikinio tyrimo rezultatus, kurie parodė, kad neišeminės kardiomiopatijos atvejais profilaktinis kardioverterių defibriliatorių (IKD) implantavimas žymiai nesumažina mirštamumo. Nuo 2008 metų stebint 556 pacientus su IKD ir 560 pacientus be IKD, bendras mirštamumas nesiskyrė (atitinkamai 21,6 proc. ir 23,4 proc.). Visgi, specialistų nuomone, jaunesniems pacientams IKD implantavimas gali būti naudingas. Šiuo metu jie rengiasi publikuoti detalesnę rezultatų analizę.
Kiek netikėtai gali atrodyti ir Norvegijoje atlikto didelio (9013 pacientų) NORSTENT klinikinio tyrimo rezultatai: nenustatyta ryškaus skirtumo tarp naujausių vaistus išskiriančių ir pliko metalo vainikinių arterijų stentų. Šešerius metus stebėtų pacientų išgyvenamumas, stento trombozės ir miokardo infarkto pasikartojimo dažnis nesiskyrė. Tačiau pacientams su vaistus išskiriančiais stentais prireikė šiek kiek mažiau pakartotinų revaskuliarizacijos procedūrų.
Didžiojoje Britanijoje atliktas CE-MARC 2 klinikinis tyrimas, lyginantis neinvazines koronarinės širdies ligos tyrimo strategijas (širdies magneto rezonanso, miokardo perfuzijos scintigrafijos) ir standartinę strategiją, kuri taiko ir invazinę vainikinių arterijų angiografiją. Tyrimas parodė, kad platesnis neinvazinių tyrimų taikymas leidžia sumažinti vainikinių arterijų angiografijų skaičių, kai tiriami pacientai su įtariama koronarine širdies liga.

SAVE tyrimas parodė, kad nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacijos prietaisų panaudojimas (1346 pacientai, 1341 pacientas kontrolės grupėje) nesumažina didžiųjų kardiovaskulinių įvykių ar hospitalizacijos dažnio pacientams su miego apnėja. Gydymo grupėje pacientai geriau vertino savo gyvenimo kokybę, buvo mažiau mieguisti dienos metu, taigi, šis metodas gali būti naudingas simptominiams pacientams su vidutinio ar didelio sunkumo obstrukcine miego apnėja.
Skirtingai nei keletas ankstesnių tyrimų, du šiais metais pristatyti tyrimai – REM-HF ir MORE-CARE, neįrodė pacientų, sergančių širdies nepakankamumu, kuriems buvo skirtas nuotolinis stebėjimas, mirštamumo sumažėjimo, lyginant su standartine gydymo ir slaugos schema. REM-HF tyrime, didžiausiame iki šiol publikuotame, buvo stebimi 1650 pacientai su implantuotais kardioverteriais defibriliatoriais ir širdies resinchronizavimo terapijos prietaisais, atsitiktiniu būdu taikant nuotolinį arba standartinį stebėjimą. Vienintelė pastebėta nauda buvo sumažėjęs skubių apsilankymų gydymo įstaigose skaičius, taip pat planinių vizitų dėl prietaisų patikrinimo. Tai buvo patogiau pacientams.

Vyko ekspertų debatai apie neprilizino/angiotenzino receptorių inhibitorių kombinaciją (sakubitrilis/valsartanas, Entresto, Novartis kompanijos produktas) kaip pirmo pasirinkimo alternatyvą AKF inhibitoriams gydant širdies nepakankamumą (ŠN). Šis vaistas minimas 2016 metų širdies nepakankamumo gydymo gairėse kaip galima AKF inhibitorių alternatyva. Debatų pabaigoje pasakyta, kad šis vaistas gali būti skiriamas pacientams su pakankamu kraujospūdžiu, toleruojančiu efektyvias AKFI dozes, jei jie buvo gydomi dėl ŠN arba turi padidintą BNP koncentraciją.
ANNEXA-4 klinikinis tyrimas (multicentrinis, 67 pacientai su rimtais kraujavimais vartojant Xa krešėjimo faktoriaus inhibitorius) nagrinėjo andeksaneto alfa – rekombinantinio modifikuoto baltymo – galimybes neutralizuoti naujųjų antikoaguliantų – Xa faktoriaus inhibitorių – poveikį. Preparatas ženkliai sumažino rivaroksabano ir apiksabano poveikį, 79 proc. pacientų pasiekta hemostazė. Taigi, galima teigti, kad visi klinikinėje praktikoje naudojami naujieji geriamieji antikoaguliantai turi efektyvius antagonistus.
ENSURE-AF klinikinis tyrimas palygino sinusinio ritmo atstatymo rezultatus 2199 pacientams su prieširdžių virpėjimu. Buvo lyginami 988 pacientai, vartojantys edoksabaną, ir 966 pacientai, kurių kraujo krešumas buvo reguliuojamas enoksaparinu ir varfarinu. Mėnesio bėgyje insultų ir trombozių dažnumas nesiskyrė (0,5 proc. vartojantiems edoksabaną ir 1,0 proc. enoksaparino/varfarino grupėje). Pažymėtina greita edoksabano veikimo pradžia (dvi valandos po vartojimo), tai gali būti žymiai patogiau nei vartojant varfariną.
Nedidelis NACIAM klinikinis tyrimas (112 pacientai, gydyti dėl miokardo infarkto su ST segmento pakilimu) parodė, kad intraveninis N-acetilcisteino skyrimas, 15 gramų per 24 valandas, ženkliai sumažino miokardo infarkto dydį. Širdies magneto rezonanso tyrimas parodė atitinkamai 33 proc. ir 50 proc. infarkto dydžio sumažėjimą, lyginant su kontroline grupe.
ODYSSEY ESCAPE tyrime dalyvavo 62 pacientai, sergantys šeimine heterozigotine hiperlipoproteinemija, iš kurių pusė atsitiktine tvarka gavo 150 mg alirokumabo poodinę injekciją, kita pusė – placebą. Tyrimo rezultatai parodė, kad alirokumabo naudojimas 63,4 proc. pacientų galėjo padėti išvengti aferezės procedūrų, o 92,7 proc. ligonių aferezių dažnis sumažėjo daugiau nei dvigubai. Šalutinių poveikių dažnis nesiskyrė (75,6 proc. alirokumabo ir 76,3 proc. placebo grupėje).
Plaučių arterijos trombinė embolija – dažna širdies kraujagyslių sistemos liga, po embolijos epizodo dažnai skiriamas ilgalaikis gydymas antikoaguliantais. REVERSE II klinikinio tyrimo rezultatai (2279 pacientai su idiopatine trombine embolija) parodė, kad moteris su maža rizika (kuri gali būti nustatyta naudojant siūlomų kriterijų skalę) gali saugiai nutraukti antikoaguliantų vartojimą po 5–7 mėnesių.

Arterinės hipertenzijos tema kongreso metu buvo diskutuojama apie optimalaus sistolinio arterinio kraujospūdžio paieškas – 140? 130? 120 mmHg? Pristatyti du naujoviški antihipertenzinio gydymo prietaisais metodai – antihipertenzinės širdies stimuliacijos programa (PHC) ir miego arterijų baroreceptorių zonos jautrumo padidinimo stentas (CALMFIM tyrimas). Inkstų arterijų denervacijai skirto simpoziumo metu buvo kalbama apie SYMPLICITY HTN-3 tyrimo metodologijos trūkumus (šio tyrimo rezultatai privertė suabejoti inkstų arterijų denervacijos efektyvumu). Manoma, kad šiuo metu vykstantys septyni randomizuoti tyrimai, naudojantys patobulintas metodikas, padės geriau įvertinti šio metodo naudingumą.

Šiame kongrese pirmą kartą buvo pristatytas naujas bisoprololio ir perindoprilio derinys vienoje tabletėje – Cosimprel. Jo naudą mažinant AKS ir kardioprotekcinį poveikį pabrėžė prof. H. Black. Bisoprololio ir perindoprilio derinys yra EMA registruotas arterinei hipertenzijai, koronarinei širdies ligai ir širdies nepakankamumui gydyti. BAB ir AKFi yra dažnai skiriamas derinys šioms ligoms gydyti, todėl skiriant abu preparatus vienoje tabletėje akivaizdžiai pagerėja vaistų vartojimas. Šis vaistas jau yra prieinamas ir Lietuvos pacientams. Kaip ir kiekvienais metais, kongreso programoje buvo ir nemažai bazinių kardiovaskulinių mokslų sesijų, kuriose buvo pristatomi kol kas toli nuo klinikinės praktikos esantys dalykai – mikro ribonukleininės rūgštys ir jų reikšmė širdies ir kraujagyslių ligoms, ir dar mažiau žinomi eksperimentiniai dalykai – ekstraceliuliniai burbuliukai, polimerinės nanodalelės… Kai kurie iš jų gali tapti ateities medicinos dalimis.

Šaltinis: Medekspresas, 2017 žiema

Palikite komentarą