Didės visuomenės sveikatos centrų darbuotojų atlyginimai

LR Vyriausybė, spręsdama 10-ies šalies visuomenės sveikatos centrų lėšų trūkumo problemą, pritarė ir siūlo LR Seimui centrų finansavimui 2016 metais papildomai skirti 1,5 mln. eurų. Papildomos lėšos užtikrins kokybiškesnę kiekvienam Lietuvos regionui atstovaujančių centrų veiklą, finansinį darbuotojų stabilumą ir efektyvesnį jiems pavestų funkcijų atlikimą.

„Visuomenės sveikatos centrai – Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios institucijos. Jie įgyvendina valstybės visuomenės sveikatos politiką sveikatos priežiūros ir vartotojų teisių apsaugos srityse, – teigė sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. – Svarbu, kad padidėjus šių centrų finansavimui, bus užtikrintas efektyvus ir pakankamas centrui pavestų funkcijų – rizikos žmonių sveikatai, susijusiai su paslaugomis, gaminiais, aplinkos veiksniais ir užkrečiamosiomis ligomis – vykdymas. Tai reiškia dar vieną reikšmingą valstybės žingsnį žmonių sveikatos link“.

Priimant sprendimą didinti visuomenės sveikatos centrų finansavimą, atsižvelgta į tai, kad visuomenės sveikatos centrų 2015 m. darbo užmokesčio fondo trūkumas siekia vidutiniškai 34 proc. Nesant pakankamam finansavimui centruose iškilo veiklos kokybės problemos, darbuotojai buvo priversti eiti nemokamų atostogų.

 

Šaltinis: Sveikatos apsaugos ryšių su visuomene skyrius

Palikite komentarą