Ką apie sveikatos draudimą turėtų žinoti studentai?

Pasibaigus bendrajam priėmimui į aukštąsias mokyklas, Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilniaus TLK) atkreipia šiemet mokyklas baigusių jaunuolių ir nuolatinių (dieninių) skyrių studentų dėmesį dėl privalomojo sveikatos draudimo. Jie valstybės lėšomis apdrausti iki šių metų rugpjūčio 31 dienos (imtinai).

 

Studijuosiantiesiems Lietuvoje

Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai yra draudžiami valstybės lėšomis. Tačiau jaunuoliai, baigę mokyklas ar studijas vasarą, privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis yra apdrausti iki rugpjūčio 31 d. (imtinai). Jei jaunuoliai nesimokys dieniniuose skyriuose, nevykdys jokios darbinės veiklos ir nebus draudžiami valstybės lėšomis dėl kitų priežasčių – jie nepateks į privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamųjų kategorijas ir jau nuo rugsėjo mėnesio turės už save kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Už įsidarbinusius asmenis privalomojo sveikatos draudimo įmokas mokės darbdavys. Nusprendusiesiems užsiimti individualia veikla arba individualia veikla pagal verslo liudijimą reikės apsidrausti savarankiškai, sumokant draudimo įmokas nustatyta tvarka.

Šiemet dar nebaigę mokslų arba nuolatinių (dieninių) studijų jaunuoliai valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu bus apdrausti ir kitais mokslo metais. Apie juos duomenis teritorinės ligonių kasos gauna iš moksleivių ir studentų registro, todėl į teritorines ligonių kasas dėl draustumo patvirtinimo jiems kreiptis nereikia.

 

Išvykstantiesiems studijuoti į užsienį

Išvykstantiesiems studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetų dieninius skyrius, sveikatos draudimas Lietuvoje patvirtinamas tik tada, kai teritorinei ligonių kasai pateikiama mokymo įstaigos akademinė pažyma (originalas) ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Studentai privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš ES ar Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos aukštųjų mokyklų turi pristatyti kiekvienais mokslo metais. Pateikti iš Lietuvos aukštosios mokyklos pažymą, patvirtinančią teisę į sveikatos draudimą valstybės lėšomis, reikia ir vykstantiesiems studijuoti į ES šalis pagal studijų mainų programas.

„Kvietimus studijuoti užsienio šalyse gavę studentai dažnai vietoj akademinės pažymos pateikia minėtą oficialų kvietimą studijuoti, tačiau reikia turėti omenyje, kad tai nėra studijuojančiojo statusą patvirtinantis įrodymas. Universiteto kvietimas nėra garantas, kad pakviestasis studijuoti tikrai ten mokysis. Todėl teritorinėms ligonių kasoms būtina pateikti oficialią (ant firminio aukštosios mokyklos blanko) akademinę pažymą, patvirtinančią, kad jaunuolis studijuoja aukštojoje mokykloje“, – pabrėžia Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.

Studentai, išvykstantys studijuoti į ES šalių universitetus, turėtų iš anksto pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK), kuri garantuos, kad jie gaus visą pagal šalies, kurioje studijuos, įstatymus nustatytą būtinąją medicinos pagalbą ir jiems nereikės dėl sveikatos sutrikimų nutraukti studijų ir grįžti namo. Ar pagalba būtina ir kokia ji turėtų būti, spręs gydytojas. Norintieji įsigyti ESDK turi kreiptis į teritorinę ligonių kasą (pagal gyvenamą vietą) ir pateikti užpildytą prašymą kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu.

L. Vitkauskienė atkreipia dėmesį, kad ESDK išduoti gali sutrukdyti tai, kad būsimi studentai paskuba deklaruoti savo išvykimą iš Lietuvos, todėl praranda nuolatinio Lietuvos gyventojo statusą ir netenka teisės būti apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, negali gauti nemokamų gydymo paslaugų. „Studijuojantiesiems ES nereikia deklaruoti savo išvykimo. Jei deklaruosite išvykimą, sveikatos draudimu reikės pasirūpinti toje šalyje, kurioje ketinate studijuoti“, – sako L. Vitkauskienė.

Vilniaus TLK primena, kad savarankiškai apsidrausti privalomuoju sveikatos draudimu reikės jaunuoliams, kuriems mokslo metai prasidės vėliau nei rugsėjį, nes kitaip jų draustumas nutrūks. Jaunuoliai, ketinantys studijuoti už Europos ribų, valstybės lėšomis nėra draudžiami ir savo draudimu turi pasirūpinti patys.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys įgyja teisę gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Vilniaus TLK primena, kad draustumą privalomuoju sveikatos draudimu galima pasitikrinti internetinėje svetainėje.

 

 

 

Šaltinis: VLK

Palikite komentarą