Kas gydys priklausomus nuo lošimo?

„MRU LABS“ įvyko pirmoji mokslinė-praktinė konferencija, skirta lošimų psichologiniams aspektams, teisinio reguliavimo ir socialinės pagalbos klausimams. Priimtoje rezoliucijoje akcentuojama, jog per 25 metus Lietuvoje nesusiformavo specialistų, dirbančių lošimų srityje, bendruomenė, trūksta nuoseklaus visuomenės švietimo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų sričių organizacijų.

 

Trūksta profesionalaus požiūrio

„Mykolo Romerio universitete atveriame naują mokslo tyrimų sritį. Nors loterijos Lietuvoje veikia jau 25 metus, kitos lošimų rūšys legalizuotos prieš 15 metų, o prieš metus įteisinti ir nuotoliniai lošimai, tačiau tik šiandien pradedame moksliškai paremtą diskusiją“, – sakė vienas iš konferencijos iniciatorių, MRU profesorius ir Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos sekcijos vadovas Gediminas Navaitis.

Konferencijoje buvo atkreiptas dėmesį, jog Lietuvoje trūksta mokslo prasme patikimų tyrimų ir duomenų, nėra atliktas tarptautinėmis metodikomis pagrįstas ir socialiai reprezentatyvus lošimų ir loterijų paplitimo tyrimas, neaiškus probleminių lošimų mastas, o teisinis reguliavimas dažnai yra atsitiktinis ir nenuoseklus.

 

Ir vėl ekspertų grupės?

Konferencijoje pranešimus skaitė socialinio darbo praktikai iš specialiųjų socialinės globos namų, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimo“, taip pat tyrėjai iš Mykolo Romerio universiteto, Lietuvos karo akademijos bei kitų organizacijų.

Susirinkę specialistai pasiūlė sudaryti nacionalinę ekspertų grupę, pradėti sistemingai rinkti ir skelbti duomenis apie bendrą situaciją pagal tarptautines klasifikacijas, parengti koordinuotą lošimų prevencijos viešinimo planą, sukurti įvairių sričių specialistų (psichologų, socialinių darbuotojų, edukologų ir kt.) kompetencijų ugdymo programą, steigti atvirą neformalių konsultacijų forumą, kuriame savo įžvalgomis, patirtimi ir pagalba galėtų dalintis įvairių organizacijų atstovai.

Mokslinę konferenciją organizavo MRU Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas kartu su Lietuvos taikomosios psichologijos asociacija.

 

Pranešimas spaudai

 

 

Palikite komentarą