Kodėl į gydytojus dėl profesinių ligų kreipiasi tik praradus darbą?

Lietuvoje dirbančių žmonių yra virš milijono. Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai atkreipia dėmesį, kad dirbantis žmogus patiria papildomą riziką sveikatai darbo aplinkoje. Todėl būtina nuolat galvoti apie sveikatos išsaugojimą, nes tik sveikas žmogus gali didinti darbo našumą, asmeninį bei įmonės konkurencingumą bei pajamas.

Pagal darbo pobūdį yra išskiriami tokie rizikos veiksniai: cheminiai, biologiniai, fizikiniai, ergonominiai ir psichosocialiniai. Jei šie veiksniai ženkliai viršija leidžiamus dydžius, darbo vieta gali tapti ir profesinės ligos priežastimi. Kas yra profesinė liga? Tai – ūmus ar lėtinis darbuotojo sveikatos sutrikimas, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir pavojingų darbo aplinkos veiksnių.

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai kasmet dalyvauja tiriant profesinių ligų priežastis. Keleto pastarųjų metų duomenimis, Vilniaus apskrityje sergamumas profesinėmis ligomis nėra aukštas. 2014 m. profesinės ligos nustatytos tik 24 asmenims. Tai dažniausiai 45–64 metų amžiaus asmenys, kurių darbas susijęs su visą kūną veikiančia vibracija, sunkių krovinių kilnojimu, greitų, pasikartojančių judesių atlikimu. (Veikiami šių rizikos veiksnių jie dirbo 25–45 metus). Dažniausiai diagnozuojama ne po vieną ligą – 2014 m. vienam asmeniui dažniausiai buvo nustatyta nuo 1 iki 3 profesinių ligų, dėl kurių darbuotojas netenka nuo 20 iki 80% darbingumo.

 

Sergančiųjų gali būti ir daugiau

Tiriant darbuotojų, kurie kreipiasi dėl profesinių ligų, pateiktą informaciją, matyti, kad dažniausiai į gydytojus jie kreipiasi tik tada, kai praranda darbą. Tad dirbančių žmonių, kuriems galėtų būti nustatyta profesinė liga, gali būti žymiai daugiau.

Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai atkreipia dėmesį, kad siekiant išvengti profesinių ligų, šią problemą atsakingai turi vertinti tiek darbdavys, tiek darbuotojas, tiek gydytojas. Visgi patirtis rodo, kad profilaktinių sveikatos patikrinimų metu darbuotojai, galbūt nenorėdami rizikuoti darbu, ne visada informuoja gydytojus apie savo sveikatos sutrikimus. Pastaraisiais metais Vilniaus apskrityje nė vienas profesinis ligonis, išskyrus tuberkuliozės atvejus, nebuvo išaiškintas profilaktinio sveikatos tikrinimo metu.

Asmenų, dirbančių galimos profesinės rizikos veiksnių poveikyje, sveikata prieš įsidarbinant ir vėliau periodiškai tikrinama, siekiant išsiaiškinti ankstyvus sveikatos būklės pakenkimus, kad gydytojas pateiktų rekomendacijas darbdaviui ir darbuotojui.

Įtarus, kad darbuotojo sveikatos būklės sutrikimo priežastis gali būti susijusi su darbu, būtina pasikonsultuoti su darbo medicinos gydytoju. Darbo medicinos gydytojas, įvertinęs darbuotojo sveikatos būklę ir įtaręs profesinę ligą, užpildo ir išsiunčia pranešimą apie įtariamą profesinę ligą, darbdaviui, atitinkamam Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui, visuomenės sveikatos centrui apskrityje.

Darbuotojams įtariamų profesinių ligų priežastis tiria Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius. Kadangi daugumos įmonių arba darbo vietų nėra išlikę, Vilniaus visuomsnės sveikatos centras teikia archyvinius profesinės rizikos vertinimo duomenis. Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius surinkęs visą reikiamą informaciją užpildo profesinės ligos aktą ir siunčia darbo medicinos gydytojui, kuris įvertinęs darbuotojo sveikatos būklę ir rizikos veiksnius darbo vietoje, patvirtina arba nepatvirtina profesinę ligą.

 

 

Šaltinis: vilniausvsc.sam.lt

Palikite komentarą