Kokius pokyčius atneš Ketvirtas sveikatos sistemos plėtros etapas?

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintas Ketvirto sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planas. Sveikatos apsaugos ministerijos parengto plano, kurį numatoma baigti vykdyti iki 2017 m. gruodžio 31 d., tikslas – stiprinti pirminę sveikatos priežiūros grandį, užtikrinti daugiau paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms, racionaliai panaudoti ligoninėse turimas lovas.

 

Įgyvendinant ketvirto etapo planą bus įvesta nauja ilgalaikio gydymo paslauga. (SAM nuotr.)

Įgyvendinant ketvirto etapo planą bus įvesta nauja ilgalaikio gydymo paslauga. (SAM nuotr.)

Naujajame plane numatytos trys veiklos kryptys

Tai pirminės sveikatos priežiūros grandies stiprinimas, ambulatorinių paslaugų plėtra, profilaktika. Antroji kryptis – slaugos, ilgalaikio gydymo, paliatyvios pagalbos ir geriatrijos paslaugų plėtra bei intensyvesnis dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugų vystymas. Trečioji kryptis numato, kad, optimizuojant stacionarines paslaugas, nesudėtingos paslaugos bus perkeliamos į dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorinį lygmenį, nepabloginant šių paslaugų kokybės ir saugumo.

Priėmus nutarimą, per 10 darbo dienų sveikatos apsaugos ministrė planui įgyvendinti sudarys Ketvirto restruktūrizavimo etapo koordinavimo komisiją. Taip pat bus sudarytos kiekvienos apskrities reformos koordinavimo tarybos, kurios rengs restruktūrizavimo planus, pasirinkę priimtiniausią apskričiai pertvarkos modelį.

Rengiant Apskričių restruktūrizavimo planus, bus laikomasi atitinkamų kriterijų ir siekiama numatytų rodiklių. Akušerijos ir chirurgijos paslaugoms bus taikomi kriterijai, susiję su ligoninėse priimtų gimdymų ir didžiųjų operacijų skaičiumi. Priimti gimdymus galės ligoninės, kuriose per metus gimdė nemažiau kaip 300 gimdyvių, o chirurginėms paslaugoms teikti nustatytas 400 didžiųjų operacijų per metus skaičius. Nustatant akušerinių ir chirurginių paslaugų teikimo galimybes taip pat bus atsižvelgiama į kitus faktorius – didesnį kaip 50 km. atstumą nuo rajono iki artimiausios akušerines paslaugas teikiančios ligoninės, gautą ES fondų paramą, dalyvavimą Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje. Sprendimą dėl chirurginių paslaugų tolesnio teikimo konkrečiose gydymo įstaigose priims Apskričių koordinavimo tarybos.

Pagal planą iki 2016 m. kovo 31 d.  slaugos lovų skaičius turi būti padidintas nuo 2 iki 3 lovų 1000 gyventojų, o iki 2016 m. pabaigos turi būti padidinta ambulatorinių paslaugų apimtis,  įsteigta ne mažiau kaip 30 geriatrijos skyrių ir kabinetų, o iki 2017 m. pabaigos lovų užimtumas ligoninėse turi būti  padidintas iki 300 dienų per metus. Įgyvendinant ketvirto etapo planą bus įvesta nauja ilgalaikio gydymo paslauga, numatyti ir daugiau rodiklių.

 

 

Šaltinis: SAM

Palikite komentarą