Lietuvos inkstų fondui vadovaus M. Miglinas

Vilniuje vykusiame Lietuvos inkstų fondo susirinkime VUL Santariškių klinikų Nefrologijos centro vadovas prof. Marius Miglinas buvo išrinktas šio fondo valdybos pirmininku. Renginyje taip pat dalyvavo buvęs sveikatos apsaugos ministras ir buvęs VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius A. Vinkus, prof. B. Dainys ir  fondo steigėjai.

(Iš kairės): B. Dainys,  M. Miglinas, A. Vinkus.

(Iš kairės): B. Dainys, M. Miglinas, A. Vinkus.

„Didžiulė garbė ir atsakomybė būti išrinktu tokios išskirtinės organizacijos vadovu. Svarbiems darbams labiausiai įkvepia Lietuvos inkstų fondo įkūrimo istorija, jo tuometė reikšmė žmogaus gyvybei. Žinojimas, kad prieš 24 metus fondas įkurtas siekiant išgelbėti dializuojamų pacientų gyvybes, kai ekonominės blokados metu buvo nutrauktas medicininių priemonių tiekimas, įpareigoja siekti kilnių tikslų dabar ir ateityje.“ – kalbėjo prof. M. Miglinas.

Susitikimo dalyviai aptarinėjo šios medicinos srities problemas ir aktualijas. Naujai išrinktas valdybos pirmininkas kalbėjo apie ateities planus ir naujus fondo tikslus bei darbų idėjas: tobulinti specialistų žinias, skatinti visuomenės švietimą bei plėsti supratimą apie inkstų ligas ir jų gydymą.

„Kiekvienas mūsų turėtume taip stengtis dėl paciento kaip tai atsidavę darė Lietuvos ir užsienio medikai. Lietuvos inkstų fondo veikla išlieka išskirtinė ir orientuota į žmogų iki šių dienų. Atnaujintuose įstatuose labdaros ir paramos organizavimas – tai tik viena iš fondo veiklos sričių.

Taip pat nepaprastai svarbu tobulinti ne tik specialistų žinias, tačiau ir skatinti visuomenės švietimą bei plėsti supratimą apie inkstų ligas, jų gydymą ir prevenciją. Vienu pagrindinių fondo tikslų yra inkstų transplantacijų tolimesnis vystymas mūsų šalyje. Sieksiu, kad tęsiant visą ligšiolinę Lietuvos inkstų fondo veiklą nuolatos vyktų įvairių specialistų bei Lietuvos ir užsienio gydytojų-nefrologų bendradarbiavimas.“ – dalinosi prof. Marius Miglinas.

 

Mintys apie fondo praeitį ir naujas idėjas

Susirinkime pasisakė ir kiti ilgamečiai fondo nariai ir steigėjai. Posėdžio metu prof. B. Dainys skaitė pranešimą apie Lietuvos inkstų fondo įkūrimo istoriją. Buvo kalbama apie fondo steigimo laikotarpiu, 1990 metais, iškilusias problemas nefrologijoje. Profesorius savo kalboje minėjo praeityje įveiktas kliūtis, siekiant pagerinti hemodializuojamų pacientų gydymo kokybę bei pailginti jų gyvenimo trukmę. Buvo pasakojama apie 1991 metais patirtus sunkumus – įrangos, medikamentų ir kitų reikalingų medicininių priemonių trūkumą, neįkainojamą užsienio, ypač Danijos, kolegų pagalbą šioje srityje. Gerinant pacientų gydymo sąlygas, tuometinis sveikatos apsaugos ministras A. Vinkus, pasitelkęs savo ryšius, pasirūpino, kad Lietuvoje nenutrūktų ligonių dializė.

Apibendrindamas pasiektus rezultatus prof. B. Dainys iškėlė Lietuvos inkstų fondo atsinaujinimo ir plėtimosi idėją, minėjo specialistams aktualius ateities renginius. Pirmasis jų – lapkričio 14 d. įvykęs gydytojų ir medicinos slaugytojų kvalifikacijos kėlimo renginys – praktinė mokslinė konferencija „Nefrologija ekspertų akimis“, kuriame dalyvavo Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų medikai.

 

 

Apie Lietuvos inkstų fondą:

Lietuvos inkstų fondas – pažangiausius šalies gydytojus-nefrologus vienijanti organizacija, įkurta 1990 metais. Fondas siekia teikti pagalbą inkstų ligomis sergantiems asmenims, jų šeimos nariams bei šių ligų donorams, taip pat paramą, pagalbą, kvalifikacijos kėlimo organizavimą medicinos darbuotojams, dirbantiems inkstų ligų srityje. Fondas planuoja bendradarbiauti su užsienio fondais, užsiimti visuomenės švietimu bei sveikos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo propagavimu.

Palikite komentarą