Lygiagrečiai importuojami vaistai bus 15 proc. pigesni ir Lietuvą pasieks greičiau

Šiandien posėdyje ministrų kabinetas pritarė Farmacijos įstatymo pakeitimo projektui, kuris leis trečdaliu sutrumpinti leidimų lygiagrečiam vaistų importui išdavimo terminą, atsisakant biurokratinių procedūrų, ir viešai pateikti informaciją apie išduotus leidimus.

Asociatyvi nuotr.

Asociatyvi nuotr.

Pagal dabar galiojantį Farmacijos įstatymo 17 straipsnį Valstybinė vaistų    kontrolės tarnyba (VVKT) lygiagretaus importo leidimą turi išduoti per 45 dienas.  Naujajame projekte šis terminas  sutrumpinamas iki 30 dienų. Kartu siūloma  atsisakyti reikalavimo VVKT, gavus paraišką dėl lygiagretaus importo iš  konkrečios Europos ekonominės erdvės valstybės, kreiptis į tos šalies  kompetentingą instituciją ir prašyti duomenų apie ketinamą importuoti  vaistą. Ši  prievolė turės būti vykdoma tik tuomet, kai VVKT neturės duomenų, reikalingų  įvertinti vaistinį preparatą. Tai itin svarbus įstatymo pakeitimas, nes dažnai  atsakymai gaunami tik po 1–2 mėnesių ir dėl to užsitęsia lygiagretaus importo  leidimo išdavimas.

 

Projekte taip pat atsisakoma reikalavimo VVKT, kartu su lygiagretaus importo leidimu, išduoti pakuotės ženklinimą ir pakuotės lapelį. Be to, VVKT įpareigojama pranešti apie lygiagrečiai importuojamo vaistinio preparato įregistravimą ir paskelbti jo pakuotės ženklinimą bei pakuotės lapelį savo interneto svetainėje. Tokiu būdu visuomenė galės susipažinti su vaistiniais preparatais, atsiradusiais rinkoje. Tikimasi, kad sumažinus administracinę naštą, paspartinus leidimų išdavimą, lygiagrečiai importuojami vaistai greičiau pateks į Lietuvos rinką, o pacientai galės apsirūpinti pigesniais vaistais.

Vaistinio preparato lygiagretus importas –  kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto vaistinio preparato, tapataus jau registruotam LR vaistiniam preparatui arba pakankamai į jį panašaus įvežimas į Lietuvą, nesinaudojant vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu. Skaičiuojama, kad dėl nemažų kainų skirtumų Europos Sąjungos valstybėse, lygiagretaus importo būdu įvežami vaistai gali būti apie 15 proc. pigesni.

 

Šaltinis: www.vvkt.lt

Palikite komentarą