Pacientai privalės pranešti apie neatvykimą į gydymo įstaigą (Seimas svarsto ir daugiau naujų pataisų)

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 12 straipsnio pataisų projektui Nr. XIIP-3373(2). Įstatymą buvo siūloma papildyti nuostata, numatančia, kad pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Numatoma, kad pataisa įsigaliotų 2016 m. sausio 1 d.

 

Svarstys siūlymą leisti visiems artimiausiems žmonėms sužinoti apie paciento sveikatos būklę

Seimas svarstys Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 5 straipsnio pataisų projektą Nr. XIIP-3765, sudaryti galimybę visiems artimiausiems žmonėms sužinoti apie paciento sveikatos būklę, kai pacientas nesugeba vertinti savo būklės.

„Nesutarimai tarp paciento sutuoktinio ir paciento tėvų, jų nepilnamečių vaikų, esant dabartiniam teisiniam reguliavimui, užkerta kelią patiems artimiausiems žmonėms sužinoti apie paciento būklę ir jį lankyti. Konkretus atvejis – motina negali aplankyti komoje esančio sūnaus, nes tam prieštarauja ligonio sutuoktinė“, – pristatydama projektą sakė Seimo narė Rima Baškienė.

Įstatymą siūloma papildyti nuostata, numatančia, kad informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams, esant jų prašymui. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, esant už pacientą atsakingo gydytojo(-ų) sutikimui, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

Projektui po pateikimo pritarė 47, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 3 Seimo nariai. Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Sveikatos reikalų komitetas, numatoma svarstymo plenariniame posėdyje data – gruodžio 17 d.

 

 

Šaltinis: BNS

Palikite komentarą