Pasirašyta sutartis, kuri užtikrins inovacijų prieinamumą šalies sveikatos sektoriuje (didės vaistų kompensavimas)

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija bei Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA), kurios nare Lietuvoje yra  Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), pasirašė Susitarimą dėl bendro darbo. Šis dokumentas prisidės prie Lietuvos sveikatos sektoriaus plėtros ir augimo, padės užtikrinti geresnę Lietuvos žmonių sveikatą.

Pasirašyta sutartis yra konkretus žingsnis siekiant įgyvendinti sveikatos ir tvaraus augimo viziją, numatytą Vilniaus deklaracijoje, kuri buvo pasirašyta praėjusiais metais Lietuvai pirmininkaujant ES. Sutartyje išdėstytos priemonės, kurios užtikrintų inovacijų prieinamumą sveikatos sektoriuje, t.y. augant  bendrajam vidaus produktui bei didėjant sveikatos apsaugos biudžetui proporcingai turėtų didėti ir lėšos, skirtos vaistų kompensavimui.

„Mes kuriame tvarią sveikatos apsaugos sistemą: atsparią demografiniams ir ekonominiams iššūkiams, operatyviai reaguojančią į pavojus sveikatai ir koja kojon einančią su mokslo naujovėmis. Sveikatos apsaugos ministerijos bendras darbas su EFPIA pacientui reiškia naujas gydymo galimybes, o sveikatos apsaugos sistemai – daugiau skaidrumo, glaudesnį bendradarbiavimą su inovatyviu verslu,“ – sakė sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis.

 

Sutartį pasirašo sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis ir IFPA valdybos pirmininkė Jūra Smilgaitė (IFPA nuotr.)

Sutartį pasirašo sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis ir IFPA valdybos pirmininkė Jūra Smilgaitė (IFPA nuotr.)

 Kartu kurdamos gyvybės mokslų strategiją, EFPIA ir Sveikatos apsaugos ministerija ketina paversti Lietuvą patrauklesne vieta gyvybės mokslų investicijoms ir gerinti visuomenės sveikatą kuriant efektyvias, tvarias sveikatos apsaugos sistemas.

„Mūsų industrija yra pasirašiusi daug sutarčių su Europos šalių vyriausybėmis, tačiau šia sutartimi su Lietuva buvo pasiektas naujas, pažangus bendradarbiavimo standartas tikintis geresnių sveikatos rodiklių. Ši sutartis žymi naują mūsų industrijos partnerysčių etapą, kadangi siūlo daug platesnį sprendimą, tenkinantį piliečių sveikatos bei ekonominius poreikius. Raginu kitas valstybes mokytis iš Lietuvos požiūrio,“ – teigė EFPIA generalinis direktorius Richard Bergström.

Sutartis kilo iš akivaizdžiai įvardinto poreikio užtikrinti visuomenės sveikatą ir medicinos pažangą Lietuvoje.

Bendradarbiavimo sutartyje  numatytas veiksmų planas, kuriuo siekiama:

– skirti dar daugiau dėmesio visuomenės sveikatai ir ligų prevencijai;

– užtikrinti visuotinį aukštos kokybės sveikatos paslaugų prieinamumą; ir žmogus turi būti šių paslaugų dėmesio centre;

– užtikrinti, kad sveikatos sistemos reformos – taip pat ir darbo jėgos planavimas – būtų pagrįstos įrodymais; kad įgyvendinant jas daugiausia dėmesio būtų skiriama rentabilumui, tvarumui bei geram valdymui;

– nustatyti trejų metų ciklą lėšoms, skiriamoms vaistų kompensavimui (Kompensavimo biudžetui), valdyti. Kompensavimo  biudžetas turi augti proporcingai augant BVP ir didėjant visuomenės sveikatos priežiūros išlaidoms.

Toks bendradarbiavimas yra dalis EFPIA inicijuotos strategijos „Sveikata ir augimas: bendras darbas dėl sveikesnės Europos“ („Health and Growth: Working together for a healthy Europe“), kurioje pasisakoma už integruotą Europos Sąjungos gyvybės mokslų sektorių. Tarpsektorinis  požiūris į sveikatos politiką bus labai svarbus realizuojant šią viziją ir EFPIA tikisi, kad susitarimas, pasirašytas su Sveikatos apsaugos ministerija, taps teigiamu pavyzdžiu diskusijoje apie tai, kaip galima užtikrinti Europos sveikatos priežiūros sistemų efektyvumą, teisingumą ir tvarumą.

„Lietuvoje tai pirmoji tokia sutartis, pasirašyta tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir farmacijos industrijos. Jos tikslas – užtikrinti pacientams efektyvų gydymą naujais vaistais, sudaryti geresnes sąlygas inovatyvių gydymo technologijų prieinamumui. Kitas aspektas – prisidėti skatinant mūsų šalyje  gyvybės mokslų plėtrą, nes tai labai svarbu ne tik sveikatos sektoriui, bet ir visai šalies ekonomikai. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti – tai pastangos užtikrinti etišką ir atsakingą verslo praktiką, skaidrias vaistų kompensavimo ir kainų nustatymo procedūras,“ – komentavo pasirašytos sutarties reikšmę IFPA valdybos pirmininkė Jūra Smilgaitė.

 

Šaltinis: www.ifpa.lt

Komentarų nėra