Pristatyta nauja mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka (už ką nebereikės mokėti?)

Rugpjūčio 1 d. įsigalioja nauja sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka – visos paslaugos, priskiriamos šeimos gydytojo normai, privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems gyventojams turi būti teikiamos nemokamai.
Už ką (ne)mokėsime?
Jei gydymo įstaiga sudariusi sutartį su ligonių kasa, pacientų negali būti prašoma mokėti už mėgintuvėlius, pirštines, kraujo paėmimą ar kitas tyrimams ir gydymui reikalingas priemones ar paslaugas. Mokamai, kaip iki šiol, bus atliekami tam tikri profilaktiniai sveikatos tikrinimai, kurių išlaidos nėra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.
Mokėjimai ir toliau lieka leistini pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose odontologinės priežiūros paslaugas: už vaistus, vienkartines priemones, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui. Nuo tokių mokėjimų atleisti tik vaikai, bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų moksleiviai, kol jiems sukanka 24 metai, taip pat socialiai remtini asmenys, pateikę socialinės paramos skyriaus pažymą.
Būtina siūlyti nemokamą alternatyvą
Kaip teigia Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) direktorius Jonas Narbutas, įsigaliojus ministro įsakymu patvirtintai tvarkai, pacientams svarbu žinoti, kad poliklinikos ir ligoninės nebegalės pacientams siūlyti mokamų vaistų, tyrimų, procedūrų ir pan. nepasiūliusios paslaugų, kurios nieko nekainuotų, t. y. nemokamos alternatyvos. Taip pat iš ligonių, pasirinkusių brangiau kainuojančius vaistus, tyrimus, medicinos pagalbos priemones (MPP), procedūras, paslaugas ar kt., įstaigos negalės imti visos kainos – tik skirtumą tarp nemokamos ir mokamos paslaugos, procedūros ar priemonės. Prieš teikiant brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, MPP, medžiagas ar procedūras, pacientas pasirašytinai turės būti supažindintas su nemokamų ir brangiau kainuojančių paslaugų, procedūrų ar gydymo priemonių skirtumais – kaina, kiekiu, pranašumu ir pan. Gydymo įstaiga turės užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu.
      „Kitaip tariant, gydytojas neturės teisės liepti pacientui nueiti, pavyzdžiui, į vaistinę ir nusipirkti vaistų. Jei pacientas pasirinks mokėti už vaistą, kainų skirtumas tarp galimo nemokamo vaisto ir siūlomo brangiau kainuojančio turės būti apskaičiuojamas ir mokamas gydymo įstaigoje. Nauja ministro patvirtinta ankstesnio įsakymo redakcija yra aiškiau išdėstyta ir labiau gina pacientų interesus, taip pat reglamentuotas paciento pasirašymas raštu. To paties įsakymo redakcija patvirtintos ir mokamų ASP paslaugų, už kurias gydymo įstaigos teisėtai gali prašyti susimokėti, kainos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šios kainos skirtos valstybinėms gydymo įstaigoms (privačios gydymo įstaigos turi teisę pasitvirtinti savo mokamų paslaugų kainas)“, – pastebi J. Narbutas.
Papildomų paslaugų teikimo  tvarka
      Panevėžio TLK informuoja, kad naujas dokumentas aiškiai apibrėžia, kuriais dar atvejais pacientui reikia mokėti už šalies nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų teikiamas ASP paslaugas: kai pacientas, leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, MPP, procedūras; kai nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o ambulatorines ir dienos chirurgijos paslaugas teikianti įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa; kai neturėdamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos  (ASPĮ) gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), pacientas savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės ASP paslaugos (konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo. Tačiau kreipiantis be siuntimo ir susimokėjus už konsultaciją, jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau ASP paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka.
      Naujoje tvarkoje numatyta: kai paslaugų pageidaujama ne eilės tvarka, jų suteikimas negali pabloginti eilės tvarka laukiančiųjų padėties. Todėl įstaiga, suteikianti paslaugas be eilės, turi turėti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų ASP paslaugų kiekvienos darbo dienos teikimo planą-grafiką su jame nurodytu tokių paslaugų skaičiumi, ir šį planą-grafiką skelbti viešai; turi užtikrinti, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku; pacientas, pageidaujantis gauti paslaugą ne eilės tvarka, turi būti pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe paslaugą gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą. Panašias sąlygas turi atitikti ir ASPĮ, teikiančios stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.
Šaltinis: www.paneveziotlk.lt

Palikite komentarą