PSDT: bus kompensuojami nauji vaistai

Praėjusią savaitę Sveikatos apsaugos ministerijoje posėdžiavę Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariai  svarstė svarbius sveikatos programų finansavimo, aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimo klausimus, aptarė reikšmingus pokyčius Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašuose, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne.

 

Perskirstys sveikatos programų lėšas

Ligonių kasos, įvertinusios 2015 metų sveikatos programų vykdymą atliko jo prognozę iki metų pabaigos, nustatė, kad vienoms programoms skirtų lėšų nepakanka, o kai kurioms skirtos lėšos yra nepanaudojamos. Pastebėta, kad šalies mastu bendras lėšų poreikis didėja vis intensyviau vykdomoms prevencinėms programoms, Žmogaus organų ir audinių transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programai ir kt.

„Siekiant neriboti sveikatos programų vykdymo ir racionaliai naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, tikslinga sveikatos programoms skirtas lėšas perskirstyti, t. y. vienų programų nepanaudotomis lėšomis patenkinti kitų programų papildomų lėšų poreikį“, – tarybai siūlė Valstybinės ligonių kasos laikinai Ekonomikos departamento direktorės funkcijas vykdanti Vitalija Dagilytė.

Nacionalinės sveikatos tarybos atstovas Juozas Pundzius pasidžiaugė, kad vis daugiau lėšų panaudojama būtent profilaktinėms prioritetinėms programoms. Pasak jo, tai rodo, kad programos sėkmingai vykdomos šalies gydymo įstaigose, o žmonės aktyviau rūpinasi savo sveikata.

 

Už brangias MPP ir procedūras – priemokos

VLK, siekdama tobulinti aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimą pagal giminingų diagnozių grupių metodą, kaip ir kiekvienais metais, perskaičiavo Normatyvines gydymo trukmes ir giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientus bei bazinę aktyviojo gydymo atvejo kainą, pagal kurią nuo 2016 m. sausio 1 d. bus nustatomos faktinės aktyviojo gydymo atvejų kainos. PSDT pritarė VLK Kainų skyriaus vedėjos Violetos Kutraitės siūlomam minėtam kainų koeficientų sąrašui, dienos chirurgijos I paslaugų grupės kainos koeficientui bei 1 proc. mažesnei bazinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, nei šiuo metu galiojanti.

PSDT taip pat buvo pritarta į MPP, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašą įtraukti kai kurių operacijų metu naudojamas brangias vienkartines MPP, kurių įsigijimo kaštų šiuo metu pilnai nepadengia DRG grupės kaina bei atskiras procedūras, kurios yra gyvybiškai būtinos pacientui, bet jų atlikimas dažniausiai neturi įtakos nustatytai DRG grupės kainai.

Pavyzdžiui, įvedamos priemokos už paprastąją ar sudėtingąją hemodializę (kurios bus apmokamos pradedant nuo antros procedūros, nes pirmoji procedūra įskaičiuota į DRG atvejo kainą), taip pat papildomai prie DRG kainos bus mokama už  brangias medicinos pagalbos priemones, skirtas hemofiltracijos / hemodiafiltracijos kiekvienai procedūrai atlikti,  už besirezorbuojančias konstrukcijas kaukolės kaulų remodeliavimui vaikams ir kt.

 

Bus kompensuojami nauji vaistai

PSDT pritarė sveikatos apsaugos viceministro Valentin Gavrilov siūlymui Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir MPP sąrašą papildyti vaistiniu preparatu Rituximab Vegenerio granuliomatozei ir mikroskopiniam poliangitui gydyti. Taip pat pritarta į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą įrašyti vaistą Ritonavir, skirtą žmogaus imunodeficito viruso sukeltai ligai gydyti; Teriflunomidum, skirtą suaugusiems pacientams, sergantiems recidyvuojančia remituojančia išsėtine skleroze gydyti; Afatinibum, skirtą bronchų ir plaučių piktybiniams navikams gydyti.

Taryboje svarstytas Ligų, vaistinių preparatų ir MPP kompensavimo komisijos siūlymas dėl statinų Atorvastatinum, Simvastatinum, Rozuvastatinum, Fluvastatinum skyrimo sąlygų išplėtimo arba naujų nustatymo. Taip pat pritarta ligos galvos smegenų ir priešsmegeninių arterijų užsikimšimas ar susiaurėjimas įrašymui į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei šiai ligai gydyti skirtus vaistus kompensuoti 50 proc. PSDF biudžeto lėšomis. Be to, nutarta iš šio sąrašo išbraukti vaistą Pravastatinum, kuris jau kelis metus netiekiamas Lietuvos rinkai.

PSDT pritarė siūlymui įrašyti skystos formos vaistinį preparatą Lopinavirum et Ritonavirum į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, grupuojant jį atskirai nuo geriamos kietos formos ir nustatant jam atskirą bazinę kainą. Taip siekiama užtikrinti šio vaisto prieinamumą vaikams, kurie negali vartoti geriamos kietos formos. Taip pat tarybos nariai pritarė  į minėtą kainyną įrašyti medikamento Aripiprazolum pailginto atpalaidavimo injekcinę suspensiją, grupuojant jį atskirai nuo geriamos kietos formos ir nustatant jam atskirą bazinę kainą. Tokiu būdu siekiama užtikrinti šio vaisto prieinamumą pacientams sergantiems šizofrenija, kurie negali vartoti geriamos kietos formos bei laikytis gydymo režimo. Remiantis gydytojų specialistų psichiatrų nuomone, tai užtikrins tinkamą vaistų vartojimą, padės sumažinti stacionarizavimo atvejų skaičių, pagerins ligonių funkcionalumą ir integralumą visuomenėje.

 

 

Šaltinis: VLK

Komentarų nėra