Žada, kad surinkti duomenys apie asmens sveikatą bus saugūs

Įteisinti galimybę Sveikatos apsaugos ministerijai ir jos įgaliotoms institucijoms operatyviai rinkti kokybišką informaciją apie žmonių sergamumą ir ligotumą, siūloma Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo pakeitimo projekte. Įstatymo projektu taip pat siekiama užtikrinti statistikos tikslais surinktų ir panaudotų asmens duomenų apie sveikatą, asmens kodo apsaugą – panaudoti duomenys bus pateikiami apibendrinti, todėl nebus įmanoma identifikuoti asmens.

 

Naujasis įstatymas leis sutaupyti

Pagal naująjį teisės aktą iš įvairių šaltinių surinkta ir susisteminta informacija padėtų įvertinti sveikatos netolygumų mastą, gydymo rezultatus. Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai nesuteikia galimybės sujungti įvairiuose registruose turimus duomenis apie sveikatą, panaudoti juos statistikos tikslais, todėl informacija yra nepilna ir netiksli. Statistinei analizei reikalingi asmens duomenys apie sveikatą dabar renkami fragmentiškai, tyrinėjant atskiras ligas. Tokia dalinė informacija nesudaro galimybių laiku priimti tinkamus sprendimus. Įstatymo pakeitimo projektu siekiama efektyviai panaudoti jau turimus duomenis, naudojantis informacinių technologijų galimybėmis, jungti skirtinguose registruose ir valstybės informacinėse sistemose esančius duomenis.

Pabrėžtina, kad pagal projektą tvarkomų asmens sveikatos duomenų, asmens kodo saugumas bus užtikrinti įgyvendinant duomenų saugą reglamentuojančius teisės aktus, kurių nuostatų privaloma laikytis tvarkant duomenis apie sveikatą registruose ir informacinėse sistemose.

Įstatymo įgyvendinimas leis sutaupyti didžiules lėšas, kurias šiuo metu tenka skirti rankiniu būdu sprendžiant profilaktinių programų efektyvumo, sveikatos netolygumų vertinimo klausimus, pildant sergamumo ir ligotumo pirminius duomenis. Nesusisteminus duomenų apie žmonių sergamumą įvairiomis ligomis, matomas tik paviršutiniškas vaizdas apie sveikatos netolygumus, įvairių programų efektyvumą ir veiksmingumą. LR Vyriausybės posėdyje trečiadienį pritarta įstatymo projektui. Toliau jis bus svarstomas LR Seime.

 

Šaltinis: SAM Ryšių su visuomene skyrius

Palikite komentarą