Seimas pritarė siūlymui ilginti būtinojo hospitalizavimo laikotarpį

Seimas po svarstymo pritarė Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 9 straipsnio pataisų projektui Nr. XIIP-1393(2), kuriuo siekiama sudaryti sąlygas greičiau priverstinai hospitalizuoti ir gydyti gydymo įstaigoje asmenis, sergančius užkrečiamosiomis ligomis, ir ligų nešiotojus.

 

Dabartinė tvarka – nepakankamai efektyvi

Svarstomomis pataisomis galiojantį įstatymą siūloma papildyti nuostata, numatančia, kad jei pacientas dėl sveikatos būklės išlieka pavojingas kitiems asmenims, būtinąjį hospitalizavimą ir (ar) būtinąjį izoliavimą šioje dalyje nustatyta tvarka galima pratęsti pakartotinai iki 6 mėnesių, tačiau bendras asmens būtinojo hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo terminas negali būti ilgesnis kaip 24 mėnesiai. Teismo sprendimas būtinai hospitalizuoti ir (ar) būtinai izoliuoti pacientą vykdomas skubiai.

Šiuo metu galiojanti asmenų, sergančių užkrečiamomis ligomis hospitalizavimo tvarka yra nepakankamai aiški ir efektyvi, kad nustačius sergančius asmenis, kurie savo veiksmais arba neveikimu (vengia gydymo, girtauja, vartoja narkotikus, ir pan.)  būtų operatyviai hospitalizuoti laikinam priverstiniam gydymui iki bus gautas teismo sprendimas.

Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2017 m. sausio 1 d. Projektui po svarstymo pritarė 60, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė 5 Seimo nariai.

 

Šaltinis: BNS

 

Palikite komentarą