Seimas uždraudė nepilnamečiams parduoti elektronines cigaretes

Seimas priėmė Tabako kontrolės įstatymo pataisas, kuriuomis į įstatymą perkeliamos visos Direktyvos 2014/40/ES nuostatos tiek, kiek jos reguliuoja elektronines cigaretes. Nustatyta, kad elektronine cigarete bus laikomas gaminys, kuris gali būti naudojamas garams, kuriuose yra nikotino, vartoti per kandiklį, arba bet kuri tokio gaminio sudedamoji dalis, įskaitant kapsulę, rezervuarą ir įtaisą be kapsulės ar rezervuaro. Elektroninės cigaretės gali būti vienkartinės arba užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, arba daugkartinės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis.

Įstatyme įtvirtintos nuostatos, pagal kurias elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų išorinėje pakuotėje bus draudžiama pateikti tokius elementus, kurie sudarys įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti. (thinkstock.com nuotr.)

Įstatyme įtvirtintos nuostatos, pagal kurias elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų išorinėje pakuotėje bus draudžiama pateikti tokius elementus, kurie sudarys įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti. (thinkstock.com nuotr.)

 

Reglamentuotas pardavimas

Priimtomis pataisomis reglamentuotas elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavimo ribojimas nepilnamečiams: uždrausta parduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų. Asmenims iki 18 metų draudžiama rūkyti (vartoti) elektronines cigaretes ir turėti elektronines cigaretes ar pildomąsias talpyklas. Taip pat uždrausta nupirkti ar kitaip perduoti elektronines cigaretes ir pildomąsias talpyklas asmenims iki 18 metų.

Įstatyme nustatyti elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų sudėties ir kokybės bendrieji reikalavimai, pagal kuriuos skystis, kuriame yra nikotino, galės būti pateikiamas rinkai tik tam skirtose pildomosiose talpyklose, kurių tūris yra ne didesnis kaip 10 ml, taip pat vienkartinėse elektroninėse cigaretėse arba vienkartinėse kapsulėse, kai kapsulių ar rezervuarų tūris ne didesnis kaip 2 ml, o nikotino turinčiame skystyje gali būti ne daugiau kaip 20 mg/ml nikotino.

Gaminiai, kurie viršys šias ribines vertes, galės būti pateikiami rinkai tik tuo atveju, jei jie įstatymų numatyta tvarka bus registruoti Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre – tokiems gaminiams Tabako kontrolės įstatymo draudžiamosios nuostatos neturės būti taikomos.

 

Neleis klaidinti pirkėjų

Priimtomis pataisomis nustatyta pranešimų apie elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pateikimo į rinką tvarka, pranešimų apie elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pardavimo tvarka, elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų pripažinimo neatitinkančiais teisės aktuose nustatytų reikalavimų tvarka, įspėjimų apie žalą sveikatai nurodymo tvarka.

Įstatyme įtvirtintos nuostatos, pagal kurias elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų išorinėje pakuotėje bus draudžiama pateikti tokius elementus, kurie skatins pirkti tabako gaminį ar jį vartoti sudarant klaidingą įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, riziką ar išsiskiriančias medžiagas; sudarys įspūdį, kad tam tikras tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti, suteiks panašumo į maisto ar kosmetikos produktą ir kt.

Elektroninių cigarečių ir pildomųjų talpyklų vienetiniuose pakeliuose ar bet kokioje išorinėje pakuotėje turės būti vienas iš Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų įspėjimų apie galimą žalą sveikatai.

 

 

 

Šaltinis: lrs.lt

Komentarų nėra