Steigiamas Savižudybių prevencijos biuras (kasmet nusižudo 1000 žmonių)

Nuo spalio 1 d. Valstybinio psichikos sveikatos centro struktūroje pradės veikti Savižudybių prevencijos biuras. Tokio biuro įsteigimas numatytas Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų 2014–2016 m. plane.

 Pasak l. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas Vytenio Povilo Andriukaičio biuro įsteigimas – tai tik viena iš Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų plano priemonių.

„Būtina įvairioms institucijoms jungti visas pastangas, kad  šalies gyventojai nesirinktų šio tragiško būdo išspręsti savo problemas.  Reikia  daugiau lėšų ir žmonių įtraukti į nemedikamentinį psichikos problemų sprendimų kelią, sutelkti kuo daugiau sociopsichologinių priemonių, saugant žmones nuo tragiško pasirinkimo“, – sakė V.P. Andriukaitis.

Kasmet Lietuvoje savo noru iš gyvenimo pasitraukia vidutiniškai apie 1000 žmonių. Toks skaičius sudaro pusę Pagėgių miestelio gyventojų.

L. e. sveikatos apsaugos ministro pareigas V. P. Andriukaičio pasirašytame įsakyme dėl savižudybių prevencijos biuro įsteigimo nustatyta, kad jo specialistai rinks, analizuos, apibendrins informaciją apie savižudybes, jas sąlygojančius rizikos veiksnius, teiks siūlymus prevencijos bei postprevencijos klausimais. Pagal kompetenciją centras dalyvaus koordinuojant tarpinstitucinių  savižudybių prevencijos priemonių organizavimą ir vykdymą, vykdys informacinę bei šviečiamąją veiklą, savižudybių prevencijos klausimais visuomenėje, dalyvaus vykdant asmens ir visuomenės sveikatos rizikos veiksnių bei prevencijos priemonių vertinimą.

Šaltinis: www.sam.lt

Komentarų nėra