Suaugusieji dažniausiai apsinuodija alkoholiu, vaikai – vaistais

Vilniaus visuomenės sveikatos centras kasmet dalyvauja tiriant žmonių apsinuodijimo aplinkybes (pagal gydymo įstaigų pateiktus pranešimus apie apsinuodijimo atvejus, pildo ir teikia Ekstremalių sveikatai situacijų centrui apsinuodijimo atvejo tyrimo protokolus). Išanalizavus gautus pranešimus matyti, kad apsinuodijimo įvairiomis medžiagomis atvejų padaugėjo, o ilgametė tendencija išlieka ta pati – dažniausiai apsinuodijama piktnaudžiaujant alkoholiu.

 Daugiausiai apsinuodijusių – vaistais, jie sudaro 66 % proc. visų atsitiktinių apsinuodijimų. (haaretz.com nuotr.)

Daugiausiai apsinuodijusių – vaistais, jie sudaro 66 % proc. visų atsitiktinių apsinuodijimų. (haaretz.com nuotr.)

Dažniausia apsinuodijimo priežastis – piktnaudžiavimas alkoholiu

Gydymo įstaigos Vilniaus visuomenės sveikatos centrui teikia informaciją apie šiuos apsinuodijimo atvejus: vaikų apsinuodijimo atvejus, apsinuodijimo medžiagomis, įtrauktomis į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 195 „Dėl nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“ atvejus, apsinuodijimo darbe, atsitiktinio apsinuodijimo, apsinuodijimo vaistiniais preparatais, grupinio apsinuodijimo atvejus ir apie apsinuodijimo atvejus, kai ligonio būklė sunki.

2014 m. pranešimų apie apsinuodijusius vilniečius gauta daugiau nei 2013 m. – iš viso gautas 261 pranešimas (2013 m. gauti 178 pranešimai). Pagal pobūdį šiuos apsinuodijimo atvejus būtų galima suskirstyti į sąmoningo (apgalvotą) ir atsitiktinio apsinuodijimo. Sąmoningu apsinuodijimu laikomas apsinuodijimas tam tikromis toksinėmis medžiagomis, tokiomis kaip alkoholis, narkotinės medžiagos, medikamentai, jais piktnaudžiaujant.

Iš visų gautų pranešimų apie apsinuodijimą daugiausiai buvo pranešta apie sąmoningo apsinuodijimo aukas. Jie sudarė daugiau kaip pusę visų užregistruotų atvejų (56 %). Vilniaus visuomenės sveikatos centro specialistai atkreipia dėmesį, kad daugiausiai apsinuodijama alkoholiu (63 proc.). Visi šie alkoholiu piktnaudžiavę ir apsinuodiję asmenys – nepilnamečiai (10-16 m.).

Apsinuodijimo medikamentais atvejai sudarė 16 proc. visų sąmoningo apsinuodijimo atvejų. Beveik visi (79 proc. apsinuodijusiųjų vaistais) apsinuodiję vaistais asmenys nurodė vaistus vartoję siekdami nusižudyti. Bandžiusiųjų žudytis amžius 13-17 m.

Tarp apsinuodijusiųjų yra ir nukentėjusių nuo narkotinių medžiagų vartojimo. Tokių atvejų 2014 m. užregistruota 30.

 

Neatsargaus elgesio su vaistais aukos – vaikai

Atsitiktinis apsinuodijimas dažniausiai siejamas su neatsargiu elgesiu su pavojingomis medžiagomis. Daugiausiai apsinuodijusių – vaistais, jie sudaro 66 % proc. visų atsitiktinių apsinuodijimų.

2014 m. gauti 76 pranešimai apie apsinuodijusius vaistais asmenis (2013 m. – 48). Pranešimų apie apsinuodijimą buitinės chemijos produktais pernai gauta 14 (2013 m. – 13). Apsinuodijusiųjų amžius – 2–7 m.

Pranešimų apie apsinuodijimą smalkėmis gauta taip pat daugiau nei 2013 m. – iš viso 17 atvejų (2013 m. – 7). Nors šie atvejai palyginus su kitais (apsinuodijimu alkoholiu ar vaistais) pasitaiko rečiau, jų poveikis sveikatai yra ypač žalingas ir pavojingas gyvybei. Beveik pusė apsinuodijimo smalkėmis atvejų įvyko dėl netinkamo dujinių katilų naudojimo.

Vilniaus visuomenės sveikatos specialistai ragina pasirūpinti saugia namų aplinka, ypač auginant mažamečius vaikus. Saugia buitimi būtina pasirūpinti ne tik savo, bet ir savo artimųjų, kurių priežiūrai paliekami vaikai, namuose.
Šaltinis: vilniausvsc.sam.lt

Komentarų nėra