Susirūpinta II tipo cukriniam diabetui gydyti skirtų inhibitorių saugumu

Europos vaistų agentūros farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas atliko SGLT2 inhibitorių, vartojamų II tipo cukriniam diabetui gydyti, pakartotinę duomenų peržiūrą ir pateikė rekomendacijas dėl diabetinės ketoacidozės rizikos mažinimo.

Diabetinė ketoacidozė yra sunki cukrinio diabeto komplikacija. Ši būklė, įskaitant gyvybei pavojingus atvejus, retais atvejais pasireiškė pacientams, sirgusiems II tipo cukriniu diabetu ir vartojusiems SGLT2 inhibitorius, o kai kuriais atipiniais atvejais pasireiškė pacientams, kurių kraujyje cukraus kiekis buvo padidėjęs tik vidutiniškai.

 

Turi atkreipti dėmesį į galimus diabetinės ketoacidozės simptomus

Kadangi diabetinė ketoacidozė gali pasireikšti atipiškai, diagnozė gali būti nustatoma pavėluotai ir gydymas pradedamas vėliau. Sveikatos priežiūros specialistai turi įvertinti galimos ketoacidozės riziką pacientams, vartojantiems SGLT2 inhibitorius, kurių simptomai atitinka šią būklę, net jeigu cukraus kiekis kraujyje yra nedidelis.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra registruoti trys SGLT2 inhibitoriai (kanagliflozinas, dapagliflozinas ir empagliflozinas). Vieni arba derinyje su metforminu minėti vaistiniai preparatai tiekiami šiais prekiniais pavadinimais: Forxiga, Invokana, Jardiance, Synjardy, Vokanamet ir Xigduo.

Pacientai, vartojantys bet kurį iš šių vaistinių preparatų, turi atkreipti dėmesį į galimus diabetinės ketoacidozės simptomus, įskaitant svorio kritimą, pykinimą, vėmimą, pilvo skausmą, stiprų troškulį, pagreitėjusį ir gilesnį kvėpavimą, sumišimą, neįprastą mieguistumą ar nuovargį, saldų ar metalo skonį burnoje bei pakitusį šlapimo ar prakaito kvapą. Pacientai, kuriems pasireiškia bet kuris minėtas simptomas, turi kreiptis į gydytoją.

Jeigu diabetinė ketoacidozė yra įtariama arba patvirtinama, gydymą reikia nedelsiant nutraukti ir toliau tęsti jo negalima, nebent būtų patvirtinta kita diabetinės ketoacidozės priežastis arba simptomai išnyktų.

 

Siūlo laikinai nutraukti gydymą 

Sveikatos priežiūros specialistai turi atkreipti dėmesį į pacientus, turinčius ketoacidozės rizikos veiksnių, bei apie šiuos veiksnius informuoti pacientus. Šiems rizikos veiksniams priklauso sumažėjęs insuliną išskiriančių ląstelių rezervas, būklės, galinčios sukelti dehidrataciją ar dėl kurių ribojamas maisto vartojimas, staigus insulino kiekio sumažėjimas ar dėl ligos padidėjęs insulino poreikis, operacijos, piktnaudžiavimas alkoholiu.

Be to, PRAC rekomendavo laikinai nutraukti gydymą SGLT2 inhibitoriais sunkiai sergantiems pacientams ir pacientams, kuriems atliekamos operacijos.

SGLT2 inhibitorių naudos ir rizikos santykis išlieka teigiamas II tipo cukriniam diabetui gydyti. PRAC primena sveikatos priežiūros specialistams, kad šie vaistai nėra skirti I tipo cukriniams diabetui gydyti bei atkreipia dėmesį, kad kai kurie ketoacidozės atvejai pasireiškė gydant ne pagal patvirtintas indikacijas.

PRAC rekomendacija bus nusiųsta Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetui, kuris priims EVA galutinį sprendimą.

 

 

 

Šaltinis: VVKT

Palikite komentarą