Tirs korupcijos atvejus, kai reikalavo už tyrimų kopijas mokėti papildomai

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui gavus pacientų pranešimų apie radiologinių tyrimų vaizdo kopijų apmokestinimą kai kuriose gydymo įstaigose, ministrė Rimantė Šalaševičiūtė pavedė Valstybinei ligonių kasai pradėti tyrimą. Tyrimo metu bus siekiama nustatyti ar buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai papildomai iš pacientų reikalaujant sumokėti už radiologinio tyrimo vaizdo kopijos, apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, pateikimą.

 

Reikalavo sumokėti už kopijos įrašymą į skaitmeninę laikmeną

SAM primena, kad brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-304 „Dėl iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašo ir bazinių kainų patvirtinimo“ 3 punkte nurodyta, kad „jeigu siuntimą išdavęs gydytojas nurodo, kad jam turi būti pateikta (-os) radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-os), tyrimą atlikęs gydytojas pateikia siuntusiajam gydytojui radiologinio tyrimo aprašymą kartu su radiologinio tyrimo vaizdo (-ų) kopija (-omis) ir daro tai patvirtinantį įrašą asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).“

Tai reiškia, kad vaizdo įrašymo išlaidų suma įskaičiuota į brangiųjų tyrimų ir procedūrų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kainą. Todėl kompiuterinio ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų duomenys – vaizdo aprašymas ar vaizdo kopija – papildomai apmokestinami nepagrįstai ir neteisėtai, jeigu gydantis gydytojas siuntime buvo nurodęs duomenis pateikti tokia forma.

Nepaisant to, SAM Korupcijos prevencijos skyriaus duomenimis, skambinę asmenys nurodė, kad kai kuriose Vilniaus gydymo įstaigose iš pacientų buvo reikalaujama sumokėti už tyrimo įrašymą į skaitmeninę laikmeną, vadovaujantis neva įstaigos nustatyta tvarka.

 

Šaltinis: SAM

Palikite komentarą