Pritarta naujam PSDF biudžetui (kokių paslaugų kompensacija nepriklausys nuo draudimo)

Gruodžio 3 d. posėdyje Seimo Sveikatos reikalų komitetas pritarė 2015 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIIP-2387(3), kuriuo patvirtinamas 2015 metų PSDF biudžetas: 1 381 612 tūkst. eurų pajamų ir 1 381 612 tūkst. eurų išlaidų, PSDF biudžeto apyvartos lėšų likutis – po 5792 tūkst. eurų pagal 2015 m. sausio 1 d. ir pagal 2015 m. gruodžio 31 d. būklę, bei numatomas 2015 metų PSDF biudžeto rezervas – 87 858 tūkst. eurų.

 

Paslaugų gyvybei išgelbėti kompensacija

Posėdyje taip pat svarstyti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 8, 15, 21 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIP-2388(2) bei Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 19, 47, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIP-2428(2). Šie įstatymų projektai parengti siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimą (toliau – Nutarimas), kuriame konstatuota, kad tam tikra sveikatos priežiūros paslaugų dalis – tokia apimtimi, kokia ji yra būtina žmogaus gyvybei gelbėti ir išsaugoti – privalo būti finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų.

Komiteto nariai pritarė patobulintiems įstatymų projektams, kuriais nustatoma, kad paslaugomis, skirtomis gyvybei gelbėti ir išsaugoti, yra laikomos greitosios medicinos pagalbos paslaugos, t. y., greitosios medicinos pagalbos įstaigų teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, siekiant laiku suteikti pacientui reikalingą medicinos pagalbą jo buvimo vietoje ir prireikus transportuoti sergantį ar sužeistą pacientą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šios paslaugos bus finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, skiriamų PSDF, nepriklausomai nuo asmens, kuriam šios paslaugos teikiamos, draudimo.

 

 

 

Šaltinis: BNS

Komentarų nėra