Žabojama korupcija: jokių dovanų gydytojams už išrašytą vaisto receptą

Dovanų ir suvenyrų teikimo era, atsilyginant gydytojams ir farmacininkams už vieno ar kito vaisto skyrimą ar pardavimą, baigiasi. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymu pakeistos vaistinių preparatų reklamos taisyklės. Jose draudžiama vaistų reklamuotojams duoti atlygį specialistams, kad jie išrašytų ar parduotų būtent jų atstovaujamo gamintojo vaistus. Be to, taisyklėmis siekiama aiškiai, suprantamai perspėti gyventojus apie grėsmes netinkamai naudojant medikamentus.

„Visi žino, ne vienus metus veikusią praktiką, kai vaistų reklamuotojai dovanomis, suvenyrais ar kelionėmis į egzotiškus kraštus atsilygindavo gydytojams ar farmacininkams už paslaugas išrašant pacientams tam tikro vaisto receptą, ar už vaistininko gebėjimus įsiūlant gyventojams kokį nors preparatą. Tai ne tik nesuderinama su sąžininga konkurencija, skaidrumo principais, bet gali kelti pavojų žmogaus sveikatai. Kas gali duoti garantiją, kad tokiu neskaidriu būdu įbruktas gal visai nereikalingas žmogui vaistas  nepakenks jo sveikatai. Atėjo metas tokia praktiką išgyvendinti“, – sako sveikatos apsaugos ministras V.  P. Andriukaitis.

Tikimasi, kad draudimas duoti bet kokias dovanas sumažins vaistų reklamuotojų įtaką specialistams skiriant, tiekiant ar parduodant (išduodant) vaistus.

Įsakyme taip pat ribojama primenamoji vaisto reklama (t.y. reklama, kuria siekiama priminti apie vaistą ir kurioje nurodomas tik vaisto pavadinimas ar prekės ženklas). Ji  gali būti skleidžiama tik per visuomenės informavimo priemones. Tokios reklamos negalima pateikti ant rašiklių, bloknotų, kalendorių, specialistų aprangos ir kitų daiktų.

Pakeistose vaistinių preparatų taisyklėse taip pat įrašytas reikalavimas informuoti žmones apie grėsmes, kylančias dėl netinkamo vaisto vartojimo.  Tokiu būdu atkreipiamas dėmesys, kad vaistas yra ypatinga prekė. Ją privalu vartoti taip, kaip nurodyta pakuotės lapelyje, ar, kaip paskyrė gydytojas.

Vaistinių preparatų reklamos taisyklių pakeitimai įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Šaltinis: www.sam.lt

Palikite komentarą